Нови цени на водата влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Нови цени на водата влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Цената на водата поскъпва в цялата страна от 1 януари 2024 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № Ц-29/ 22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2024 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян, както следва:

Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 2,462 лв./ куб. м.

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,651 лв./ куб. м.

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 1,363 лв./ куб. м.

Промишлени и други стопански потребители

Степен на замърсяване 1 – 1,872 лв./ куб. м.

Степен на замърсяване 2 – 2,243 лв./ куб. м.

Степен на замърсяване 3 – 2,958 лв./ куб. м.

В цените не е включен ДДС.

Вирни се горе