Нова цена на водата от 1 октомври в област Смолян

Нова цена на водата от 1 октомври в област Смолян

С Решение № БП-Ц-24 / 29.09.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.10.2022 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян, съобщиха от ръководството на дружеството.

Новите цени са:

• Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,879 лв./ куб. м.

• Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,293 лв./ куб. м.

• Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 0,923 лв./ куб. м.

За промишлени и други стопански потребители цената съответно е:

• Степен на замърсяване 1 – 1,268 лв./ куб. м.

• Степен на замърсяване 2 – 1,519 лв./ куб. м.

• Степен на замърсяване 3 – 2,003 лв./ куб. м.

В цените не е включен ДДС.

Вирни се горе