Нови контейнери за стари дрехи поставиха в Община Мадан

 Нови контейнери за стари дрехи поставиха в Община Мадан

Община #Мадан постави три нови контейнера за разделно събиране на текстилни отпадъци. Двата са разположени в града на ул. “Явор“ /срещу Кристалната зала/ и на ул.“Република“ пред магазин „Чечосан“. Третият контейнер е поставен в с. Средногорци пред сградата на кметството.

Чрез поставянето на новите контейнери Община Мадан предоставя условия на всички жители и гости на общината да оставят своите стари или неизползвани дрехи, обувки и други текстилни отпадъци, с цел тяхното оползотворяване и рециклиране, с което се намалява вредата върху околната среда.

Текстилните продукти следва да бъдат предавани в приличен вид- чисти и опаковани в торби, като не се допуска към тях да са добавени метал, хартия, стъкло или други битови отпадъци. Община Мадан цели да осигури по-лесен и удобен начин на гражданите да предават своите ненужни текстилни отпадъци, както и да се даде възможност тези материали да бъдат рециклирани и използвани отново.

Вирни се горе