Нови 250 заглавия очакват своите читатели в различни отдели на библиотеката

Нови 250 заглавия очакват своите читатели в различни отдели на библиотеката

Книжните попълнения са закупени по реализиращ се в момента проект от Регионална библиотека „Николай Вранчев” Смолян, с финансовата подкрепа на Министерство на културата по програма” Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Обновеният ни фонд включва книги и периодични издания от областите: художествена литература за възрастни, деца и младежи; хуманитаристика; справочна, научна(отраслова) литература; периодични издания в областта на литературата и културата.

До края на месец септември ще бъде обработен и на разположение на читателите пълния набор от закупени по проекта книги, които се надяваме ще задоволят книжните предпочитания и на най-взискателните от тях!

Да се срещнем в библиотеката, канят от културната институция!

Вирни се горе