НОВА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В СЕЛО БОРИНОВО

НОВА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В СЕЛО БОРИНОВО

Изцяло приключи работата по водоснабдяването и асфалтирането в село Бориново.

Селото вече е с ново водоснабдяване, посредством изграждането на нов довеждащ водопровод от помпена станция до нов 175 кубиков резервоар, като същевременно с това бе извършен и основен ремонт на вътрешната водопроводна мрежа.

В резултат от изпълнените дейности вече е осигурено добро качество и достатъчно количество вода за жителите на населеното място.

След подмяната на подземната инфраструктура, работата по проекта приключи с цялостно асфалтиране на уличната мрежа .

Ремонтните дейности са част от мащабния инвестиционен проект, свързан с изграждането и подмяната на водопроводна мрежа, обхващащ шест населени места от общината.

Вирни се горе