Нова високопроходима линейка ще получи Спешният център в Мадан

Нова високопроходима линейка ще получи Спешният център в Мадан

Нови седем високопроходими линейки бяха доставени в България за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ. Спешните автомобили са закупени с финансиране по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Те ще бъдат разпределени в следните ЦСМП: Велико Търново, Кърджали, Кюстендил, София, Монтана, Благоевград за нуждите на ФСМП – Сандански и Смолян за нуждите на ФСМП – Мадан.

Припомняме, че първите пет високопроходими линейки пристигнаха в края на м. декември и бяха разпределени в ЦСМП Благоевград за нуждите на ФСМП Банско, ЦСМП Пазарджик за нуждите на ФСМП Велинград, ЦСМП Смолян за нуждите на ФСМП Смолян, ЦСМП София за нуждите на ФСМП Самоков и ЦСМП Шумен - за нуждите на ФСМП Върбица.

По този начин в структурите от системата на спешната медицинска помощ вече са на разположение общо 12 автомобила с повишена проходимост, разпределени в ключови филиали, в близост до туристически центрове или планински райони.

В рамките на проекта ще бъдат доставени още 30 високопроходими линейки. Усилията на Министерството на здравеопазването и изпълнителя по договора са насочени за приключване на всичките доставки на нови линейки с повишена проходимост в рамките на месец март 2024 г. Срокът на целия проект е до края на месец юли 2024 г.

Вирни се горе