Нова сграда и оборудване за Центъра за спешна медицинска помощ в Баните

Нова сграда и оборудване за Центъра за спешна медицинска помощ в Баните

Нова придобивка ще има за населението на община #Баните, която ще стане факт до няколко месеца. Филиалът на ЦСМП - Баните е включен в проект на Министерство на здравеопазването за модернизиране на филиали в цялата страна. Изпълнението на дейностите на проекта е съобразено с изискванията на Медицински стандарт "Спешна медицина" и с най-добрите европейски практики, като се цели осигуряване на равнопоставен 30-минутен достъп до спешна медицинска помощ. Това съобщи кметът на Община Баните Павлин Белчев.

"Следва да се отбележи, че началото на този проект за община Баните е белязано още през лятото на 2015 г., когато след направени проучвания за подходящ терен, тогавашния Общински съвет дава съгласие за право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на филиал в конкретния имот в Оряховец. Видно от протокола на заседанието на Общински съвет на 27.7.2015 г. присъства и д-р Денев - директор на ЦСМП - Смолян, който изразява становище, че евентуална реконструкция на съществуващата сграда на ЦСМП - Баните не е удачен вариант, тъй като пак няма да отговаря на стандартите на спешната медицина. На базата на направения тогава анализ се преценява за целесъобразно изграждането на изцяло нова сграда с оборудване в центъра в Оряховец", посочи Белчев.

Поради различни стечения на обстоятелствата реализирането на този обект става факт през 2024 г.

"Разбира се, че новият филиал в Оряховец наред с всичките си позитиви като изцяло нова съвременна сграда и оборудване и централно местоположение спрямо всички населени места в общината, води със себе си и негативи поради преместването му на 2 км. от общинския център. Генерално погледнато обаче, надявам се ще се съгласите, това е придобивка за населението на цялата община. Публикувам снимка от сградата на ЦСМП - филиал Рудозем, която е идентична с тази, която ще се изгради за нуждите на населението на община Баните", каза Белчев.

Вирни се горе