Нова програма "Подкрепа за туризма " ще помогне на хотелиери и ресторантьори

Нова програма "Подкрепа за туризма " ще помогне на хотелиери и ресторантьори

Министерство на туризма и Българска банка за развитие подписаха меморандум за сътрудничество, чрез който ще бъде осигурено директно финансиране на засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш.

За да осигури по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка, ББР създава нова програма "Подкрепа за туризма ", която ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови институции и доставчици.

Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта – “Ликвидна помощ за ресторантьори”, и “Ликвидна помощ за хотелиери”. Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно ЦКР (до 5% от общия портфейл) и до 60 дни (до 45% от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.

Тази нова програма е от пряка полза за около 52 хиляди микро-, малки и средни компании от сектора, като са предвидени гратисни периоди – 18 месеца за хотелиерите и 12 за ресторантьорите. А прогнозните лихвени проценти ще са от 2,82%, съгласно профилите на кредитополучателите.

Вирни се горе