Нова наредба урежда паркирането в Смолян. Въвеждат се и зелени зони

Нова наредба урежда паркирането в Смолян. Въвеждат се и зелени зони

На днешното си заседание, Общинският съвет прие Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян. Решението бе взето с 22 гласа „за“, 2-ма против и без въздържали се. Зелените зони за паркиране в Смолян ще се въведат след 1-ви май догодина, когато се предвижда Наредбата да влезе в сила. Вносителят на докладната, кметът Николай Мелемов, коментира, че това е първата стъпка към въвеждане на ред, за да се регулира движението в града. В центъра и в периферията има проблеми с движението, а Смолян може би е единственият областен град, който не е предприел такива стъпки. Отчитайки увеличения автомобилен поток, концентриран предимно в централната градска част, както и по перифериите, обуславят нуждата от регулиране и приемане на условия за регламентирано паркиране на превозните средства.Процесът на регулиране е да се обособят места за платено паркиране, което ще даде възможност на всеки гражданин, както и юридически лица, чрез заплащане да ползват обособено паркомясто, аргументира се Мелемов.

Платените паркинги ще са за времето от 8,30 до 17,30 часа. В Наредбата е предвидено абонамент за паркиране за ден, месец, шест месеца, една година, служебен абонамент и абонамент за район. Във всяка зона за платено паркиране ще се обособят фиксиран брой места за безплатно паркиране на коли, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания. Паркингите ще са няколко вида – публични / за почасово, абонаментно и /или безплатно паркиране. Ведомствени – за нуждите на държавни или общински ведомства, с ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг лица. Видът им ще се определя от неговия собственик. На неправилно паркираните коли ще се слага скоба или ще бъдат принудителни премествани. Собственикът ще трябва да плати такса за освобождаване. Председателят на правната комисия в Общинския съвет Ангел Безергянов след заседание на комисията поясни, че всички тези дейности ще се осъществяват от специализирано звено или общинско предприятие. Съветникът посочи, че общинската администрация има готовност да въведе платени паркинги и зони, които са включени в Интегрирания план за градско развитие. Това наистина е първа стъпка, с която по някакъв начин да удовлетворим общественото недоволство от липсата на паркоместа и определени зони за паркиране на нашите съграждани, обобщи становището на правната комисия Безергянов.

Той посочи още, че повечето общински съветници приветстват такъв тип наредба. Като започне да се работи по нея ще има и промени и предложения, но това е началото, с което да се уредят възможностите. Предстои със следващи решения на Общинския съвет да се определят райони, улици, пътища или части от тях като зони за платено паркиране. Ще се определят също и таксите за паркиране, за абонаменти, глобите при поставяне на скоби за неправилно паркиране, при принудително преместване и други подробности, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Вирни се горе