Нов Център за спешна медицинска помощ изграждат в Рудозем

Нов Център за спешна медицинска помощ изграждат в Рудозем

След дълго чакане в #Рудозем започна реализацията на проекта за изграждането на нов Център за спешна медицинска помощ.

Строителната площадка беше посетена лично от кмета на родопския град Румен Пехливанов.

Още преди 4 години Община Рудозем учредява правото на строеж в полза на Министерството на здравеопазването на обекта, на който в рамките на 3 месеца се очаква да бъде изградена изцяло нова сграда, чието оборудване е доставено преди повече от 2 години.

Новият център за спешна медицинска помощ в Рудозем ще бъде на леснодостъпно място за нуждите на населението.

Вирни се горе