Николай Мелемов, ГЕРБ: Община Смолян покри целия спектър от услуги за деца в риск

Николай Мелемов, ГЕРБ: Община Смолян покри целия спектър от услуги за деца в риск

Община Смолян покри целия спектър от услуги за деца в риск, съобщи досегашният кмет на Смолян Николай Мелемов, който е кандидат за втори мандат от партия ГЕРБ. Той посочи, че на територията на областния град функционират Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 7 г., Център за настаняване от семеен тип за деца до 12 г., Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 13 до 18 г., Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Има действащ Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“. Изпълняват се услугите наблюдавано жилище, приемна грижа, личен асистент, социален асистент. Изграден е Общностен център за деца и семейства. Работи също и Домът за деца, лишени от родителска грижа. Общо социалните услуги, които поддържа община Смолян към момента, са 16 на брой за деца и възрастни – с или без увреждания. Функционират още Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – село Фатово, Дом за възрастни мъже с психични разстройства – село Петково, Дом за възрастни жени с психични разстройства – село Ровино. Ежегодно извършвани проверки от Агенцията за социално подпомагане и Хелзингски комитет отчитат добра организация на социалните услуги, предоставяни в общността. Те са оценени с 4,50 при максимална оценка 5.00. Разкрити са 20 здравни кабинета в детски градини и училища с персонал от 40 медицински специалисти. Утвърдени са стипендии в размер на 6 200 лв. за 4-ма лекари-специализанти с цел стимулиране на младите специалисти да се върнат на работа в Смолян. Създаден е общински фонд „Ин витро“, от който се възползваха няколко млади двойки от Смолян. В продължение на 4 години осигуряваме финансова подкрепа за атлетите от „Спешъл Олимпикс“, които прославят Смолян и България със своите успехи. Детска кухня има за около 220 деца на възраст от 6-месечна до 3-годишна възраст. 15 пенсионерски клуба са субсидирани по утвърдена методика. Настанени са 11 семейства в резервни жилища, 34 семейства – в жилища от фонд „За граждани с установени нужди“, 124 жилища – отдадени под наем на социално слаби граждани с едногодишни договори. Подпомогнати са 198 човека с увреждания и самотно живеещи възрастни хора над 65 години чрез участие в проектите „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ и „Помощ в дома“. Наети са на работа 85 асистенти. За отглеждане са настанени 32 деца в приемни семейства. На 50 лица се доставя храна по домовете чрез услугата „Домашен социален патронаж“ целогодишно със специализиран транспорт.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вирни се горе