Никола Запрянов /Началник РУО-Смолян/: „Няма да има затворени училища в област Смолян. Готови са за старта на учебната година и за началото на отоплителния сезон“

Никола Запрянов /Началник РУО-Смолян/: „Няма да има затворени училища в област Смолян. Готови са за старта на учебната година и за началото на отоплителния сезон“

Г-н Запрянов, благодаря ви, че отделихте от времето си за това интервю в навечерието на новата учебна година. Готови ли са училищата на територията на областта да посрещнат своите ученици?

Да, всички училища на територията на област Смолян са готови да започнат безпроблемно новата учебна година. Ремонтите, които течаха през летния сезон, са приключили. Няма да има препятствия със започването на образователния процес.

Една от големите тревоги на родителите е обезпечени ли са училищата и детските градини на територията на областта за отоплителния сезон, предвид енергийната криза?

На този етап училищата и детските градини са обезпечени за отоплителния сезон през зимата. Имаме известни опасения, че с течение на времето, ако има промяна в цените на електричество, газ и т.н., може да се създадат някакви неудобства, но поне към момента се работи да бъдат осигурени допълнителни средства за отопление, ако се наложи. Към момента няма да има проблем със започването на зимния сезон. Работата на МОН е да се осигури учебния процес и да не се налага децата учат в електронна среда, поради това, че не могат да се отопляват сградите.

Има ли училища в областта, които все още се отопляват на твърдо гориво и обезпечени ли са с дърва?

Да, в малките населени места има такива училища. При някои все още продължава процеса на обезпечаване с гориво, но предполагам, че до края на септември и началото на октомври ще бъдат задоволени нуждите с дърва за огрев през зимния сезон.

Децата започват присъствено учебната година, но с въведени противоепидемични мерки. Училищата подготвени ли са?

Учебната година започва присъствено. Издадената заповед на министерството на здравеопазването, която влиза в сила от 15 септември и ще продължи до 14 октомври, е по-скоро превантивна, за да се избегне евентуално покачване на заболеваемостта сред ученици и учители. Предвиждат се обичайните епидемични мерки – дистанция, да не се смесват класове и групи, редовно проветряване, редовно почистване и дезинфекция на помещенията. Надявам се, че при спазване на тези общоприети мерки, няма да се стигне отново до по-сериозните ограничения, като носене на маски, тестване на учениците и т.н.

И все пак училищата и учителите показаха, че могат да се справят и в електронна среда...

Нямаме притеснения, относно работата в електронна среда, но все пак последните две години бяха наситени с обучения от разстояние и би било добре, най-вече за самите ученици, учебния процес да бъде присъствен. За съжаление, от дистанционното обучение се забелязаха някои дефицити, най-вече по български език и математика – предмети, по които имаме ДЗИ и НВО. Не бих казал обаче, че тези дефицити са в непоправими размери. В тази връзка сега ще се работи за намаляването им и наваксване на пропуските.

Предвид демографската криза в региона ни, има ли драстично намаляване броя на учениците?

Все още събираме данни. Приблизително очакваме около 8 700 ученици да влезнат в училищата в област Смолян. Това са цифрите, спрямо миналата година. Надяваме се, че ще успеем да задържим тези нива. За съжаление всяка учебна година се наблюдава тенденция за намаляване на броя на учениците между 100 и 120, което е тъжен факт за нашата област.

Ще има ли украински деца в училищата и детските градини в област Смолян?

Да, към този момент има няколко, но на територията на нашата област те са малко, в сравнение с останалата част на страната. 13 деца са записани в училищата в областта и 10 деца в детските градини.

Г-н Запрянов, как стои въпросът с броя на маломерните паралелки? Колко се очаква да бъдат през новата учебна година?

За съжаление в някои от училищата в малките населени места има тенденция за по един-двама ученици в паралелка. Това е лоша тенденция, но предвид отдалечеността на населените места, е по-добрия вариант, за да се осигури достъп до образование на тези деца. За съжаление факта е, че самото население намалява. Като пример ще посоча Основното училище в с. Арда, община Смолян, училището в с. Забърдо, община Чепеларе и др. Докато е възможно, ние ще работим за осигуряване максимално най-лесен достъп до образование на децата, а решението към момента е запазване на самите училища в тези населени места. В областта очаквам около 70 – 75 маломерни паралелки. Списъкът със защитените и средищни се запазва от миналата година, като към него се добавят още две училища от община Доспат. Надявам се да бъдат приети и включени като защитени в списъка от МС. Това е начина тези училища да продължат да съществуват и да се осигури достъп до образование на децата в малките и отдалечени населени места.

Ще има ли училище в област Смолян, което ще затвори врати тази учебна година?

На територията на област Смолян през тази учебна година няма да има училище, което ще затвори врати. На 15 септември всички учебни заведения ще посрещнат своите ученици.

Последните години учителската професия стана доста атрактивна и добре платена. Обезпечени ли са училищата и детските градини с кадри?

В смолянска област нямаме остър дефицит на учителски кадри. Една от причините е малкия брой ученици. Въпреки това се забелязва, че по определени учебни предмети се търсят повече учители. Специално за областта тази година се търсят преподаватели по биология и здравно образование, по български език и литература, по математика и по чужд език. Все още вървят обяви в някои населени места. Да се надяваме, че със започване на учебната година ще се набави необходимия брой учители. Учителската професия става разпознаваема и търсена. Засилва се интереса и на студентите към учителски специалности, което е добре, защото вече може да се прави подбор на по-квалифицирани кадри в училищата.

Какъв е обхвата на учениците в областта и висок ли е броя на отпадналите ученици от образователната система, особено в уязвимите групи?

Обхвата на учениците в нашата област е висок - над 95 %. Най-уязвимите в това отношение са ромските групи и ние работим в тази посока. Мога да кажа обаче, че много малка част от това население отпада от образоването. Забелязва се тенденция, че много от родителите от ромските групи работят сезонна работа в чужбина и изтеглят децата си с тях. В много случаи след като се върнат от сезонната работа, сами отиват в училище и молят децата им да продължат образованието си.

15-ти септември е един от най-вълнуващите празници за всички – учители, родители, ученици, особено за първокласниците. Какво е вашето пожелание?

В началото на новата учебна година бих искал да пожелая на ученици, учители, директори и родители най-вече здраве. Нека тази учебна година да бъде присъствена и много успешна!

niki

Вирни се горе