Незрящ студент с удивителна памет учи във филиала на ПУ в Смолян

Незрящ студент с удивителна памет учи във филиала на ПУ в Смолян

На 13 ноември се отбелязва Международният ден на слепите

Обучението на незрящ студент във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян е един от примерите, че образователната ни система е приобщаваща за интеграцията на хора с увреждания, смята доц. Мариана Ламбова, преподавател във Филиала, предаде БТА. Илия Семерджиев е второкурсник в специалността „История и география“, студент с отличен успех и завидна памет. Загубил зрението си като дете, той помни всичко онова, което убягва от погледа на зрящите. Пресмята наум в милиони, секунди преди „Гугъл“ дава отговора колко процента е получила на последните избори партията, чиито идеи споделя, като цитираният резултат е с точност два знака след десетичната запетая.

На 13 ноември се отбелязва Международният ден на слепите.

Незрящият студент с лекота запомня и университетските лекции, а уроците чува чрез специализиран софтуер, който възпроизвежда звуково всички текстови файлове. Благодарение именно на дигиталните технологии Илия има възможност да продължи образованието си като пълноценен студент и на 55 г. с отличен успех. Софтуерът е най-полезен, той ми чете абсолютно всичко, има си най-различни клавишни комбинации, с които се изпълняват операциите, обяснява Илия. Технологиите са незаменим негов помощник и при комуникациите със смартфона, разполагащ с приложение за хора със затруднено зрение. Достъпна градска среда за хора с увреждания, според Илия по-трудно би се постигнала в Смолян заради специфичния релеф и тесните улици. Би трябвало поне да бъде облекчен достъпът до сградите на Общинската и Областната администрации, смята студентът.

С погледа на бъдещ историк, Илия Семерджиев смята, че не сме си научили историческите уроци, а дори повтаряме грешките отпреди векове с още по-голяма сила, щом сме стигнали до едва 6,5 милиона население. Интересите и познанията в макроикономиката възнамерява да продължи като магистратура в областта на икономиката. Политическите процеси в страната винаги са го вълнували, бивш кандидат е за народен представител, издигнат от листите на една от водещите десни партии. Основният проблем на страната е, че политическата класа вместо да помага, в много случаи пречи на икономическите процеси в България, анализира студентът.

Допълва, че съвременната българска икономика се затруднява също от наличието на картели, което прави пазара не чак толкова свободен. Доц. Ламбова оценява Семерджиев като изключително начетен студент с широка обща култура, познания в много области и сериозно отношение към университетското си обучение. Според нея държавата би следвало да бъде по-ангажирана към професионалната интеграция на талантливи специалисти сред хората с увреждания.

Снимка БТА

Вирни се горе