Невена Делчева разказа за „специалните деца“ пред ученици от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Невена Делчева разказа за „специалните деца“ пред ученици от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Вълнуваща и интересна среща се проведе в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян по повод международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Младата смолянска писателка Невена Делчева разказа на четвъртокласниците за работата си със „специалните деца“ и представи книжката си „Учениците на г-ца Цвета“.

Завършила Специална педагогика през 2018 г. и от тогава се занимава с деца и възрастни със специални потребности, а в момента дори и с бебета в Дом за медико-социални грижи в Плевен. „Там има деца от 0 до 15/16 години, с различни затруднения – обучителни, двигателни, сензорни и др. Най-хубавото е когато видиш постигнат резултат, след много работа, усилия и време. Както вие се радвате, когато постигате успехи в ученето, в спорта или в друго хоби, така и децата със специални потребности са щастливи, когато постигат малки успехи. Всъщност на нас те ни изглеждат малки, но на тях им коства много усилие, време и труд“, каза Невена Делчева. Тя показа на учениците помощни материали, които използва в работата си с деца със специални потребности. Обясни колко време отнема на едно незрящо дете да се научи да чете, използвайки брайловата азбука, колко много упражнения са необходими, за да се научи да усеща малките точици, които оформят всяка буква. Специални помощни материали пък помагат на децата с дислексия да могат да четат и пишат. Разказа им за белия бастун, като помощник на незрящите, а също и за жестомимичния език, който се използва от хората със слухови затруднения. Невена Делчева призова децата да не се отнасят лошо със своите връстници, които имат някакви затруднения, да не ги изолират и отбягват, а напротив – да им помагат, да ги включват в игрите си, защото те са деца като всички останали, просто понякога трябва повече време, за да им се обяснят правилата. „Работата на ресурсния учител, освен че е интересна, е и много трудна и отговорна. Ресурсният учител работи индивидуално с децата, той е в ролята и на учител и на родител и обгрижва детето в по-голямата част от деня“, каза зам. директорът на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Йорданка Коджаколева.

Невена Делчева подари на училището книгата си „Учениците на г-ца Цвета“, в която са разказани различни истории на деца с увреждания, на достъпен език, така че учениците да могат да прочетат книжката и да научат повече как да общуват със „специалните деца“, как да им помагат и подкрепят в ежедневието.

Като благодарност за отделеното време за среща с четвъртокласниците ресурсните учители и специалисти от Второ училище подариха на Делчева пано, изработено от деца с увреждания и специална брошура.

pusatel

Вирни се горе