Неделино спечели поредния инфраструктурен обект за подобряване визията на общината

Неделино спечели поредния инфраструктурен обект за подобряване визията на общината

Община Неделино и Министерство на труда и социалната политика подписаха споразумение за одобрение на проекто-предложение по проект „Красива България"

Община Неделино и Министерство на труда и социалната политика подписаха споразумение, с което се одобрява проекто – предложение за обект „Облагородяване на дворно пространство в двора на туристически информационен център – гр.Неделино“ по проект „Красива България“

Общият бюджет на проектното предложение е в размер на 153 992лв. Строително-монтажните и ремонтни работи включват изграждане на фитнес на открито, места за отдих и спорт, облагородяване и озеленяване на цялото дворно пространство, уреди за рехабилитация и др.

Общинската администрация възнамерява да преобрази сегашното пространство от складова база за непотребни вещи в едно от най-красивите и привлекателни места в нашия град за различни възрастови групи.

Припомняме Ви, че през месец Март се очаква да стартира и изграждането на градски парк пред бившия Ученически пансион в центъра на Неделино, като по този начин коренно ще се промени визията на нашият град и ще създадем условия за подобряване на градската среда.

Това е поредният инфраструктурен обект, спечелен от община Неделино за подобряване на визията на града ни.

Вирни се горе