Неделино се готви за Националния фолклорен фестивал. Посреща хиляди участници и гости от страната и чужбина

 Неделино се готви за Националния фолклорен фестивал. Посреща хиляди участници и гости от страната и чужбина

На 6, 7 и 8 септември в Неделино ще се проведе осемнадесетият Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Организира се от община Неделино и Министерството на културата.

Целта на фестивала е възраждане на народно-песенните традиции в общината, запазване и популяризиране на неделинския двуглас и предоставяне възможност за изява на всички даровити изпълнители. Право на участие имат всички деца, младежи и девойки, учители по музика, свирачи и танцьори от цялата страна. Те ще бъдат разпределени в пет възрастови групи, като най-малката група е за деца от четири до седем години, а най-голямата от 22 години нагоре.

Участниците могат да покажат таланта си в пет раздела – „Индивидуални изпълнители”, „Групи за изворен фолклор и народни обичаи”, „Групи за автентичен фолклор и камерни изпълнения”, „Инструментални групи и оркестри” и „Танцови групи и ансамбли”.

Вирни се горе