Не търсете работа – тя ще ви намери! Ето кои са най-перспективните специалности в ЮЗУ за 2024 г.

Не търсете работа – тя ще ви намери! Ето кои са най-перспективните специалности в ЮЗУ за 2024 г.

Светът е динамичен и всичко се развива, а това най-бързо се отразява на професиите. Ако искате да се реализирате кариерно, то би било важно да сте запознати добре с тенденциите на пазара на труда.

Проучване на Агенцията по заетостта може да помогне на хората, които обмислят да сменят професията си и на тези, на които им предстои избор на първа професия. Хората, завършили средно образование, ще са малко по-търсени, отколкото висшистите. Проучването е за следващите от 3 до 5 години.

А кои ще са най-търсените и добре платени професии в контекста на усложнената геополитическа обстановка, изкуственият интелект и икономическата реалността в страната.

Ето и някои от най-перспективните професии ЮЗУ за 2024 година:

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика отваря много врати и кариерни възможности в сферата на образованието. Работа в детски градини, ясли, работа в начални училища, преподаване на различни предмети, консултант-експерт в различни институции. В частният сектор възпитател в извънучилищни институции, школи за работа с деца, издателства и др.

Конкуренцията за работни места в България не е висока, а минималната основна заплата на учителите става 1 709 лева. Виж повече тук >

Бизнес маркетинг и реклама

Специалността “Бизнес маркетинг и реклама” е много търсена на пазара на труда в България. Завършилите специалността могат да работят в различни сфери, като например в маркетингови отдели на компании, специалисти по фрийлансъри или да развиват собствен бизнес.

Важно е да се отбележим, че конкуренцията в сферата на маркетинга е висока. Специалистите по бизнес маркетинг и реклама обаче са сред най-добре платените професии в България. Средната заплата за специалист по бизнес маркетинг и реклама в България е около 2500-3500 лв. месечно, а опитните и квалифицирани специалисти могат да печелят значително повече. Виж повече тук >

Информатика и информационни системи и технологии

Завършилите тези специалности имат възможност да се реализират като програмисти, системни и мрежови администратори и проектанти, графични дизайнери, специалисти по софтуерни и хардуерни технологии, разработчици на софтуерни приложения, разработчици на уеб съдържание и др.

Переспективите след завършването на тази специалности не са малки, търсенето е голямо, а заплатите за ИТ сектора в България е около 3000-4000 лв. месечно. Опитните и квалифицирани ИТ специалисти могат да печелят значително повече. Може да видите пазара моментното търсене в най-популярната платформа намиране на работа – https://www.jobs.bg/it

Медицинска сестра и акушерка

На завършилите специалност медицинска сестра или акушерка Югозападен университет “Неофит Рилски” им е позволено да повишават своето образование в по-висока образователно-квалификационна степен (магистър, доктор) и да заемат ръководни длъжности, да работят в различни сектори в системата на здравеопазването – многопрофилни и специализирани лечебни заведения, научно-изследователски лечебни заведения, детски заведения и други социални заведения.

Възможността за реализиране след завършването на тази специалност е практически почти на 100%. Търсенето на кадри е огромен, а средната заплата на медицинска сестра в България е около 1700-2000 лв. бруто месечно. Виж повече тук >

Медицинска химия

Студентите завършили специалност “Медицинска химия” в ЮЗУ имат добри възможности за реализация в лаборатории на фармацевтични предприятия, клинични лаборатории, лаборатории за създаване на нови лекарства, лаборатории по анализ и контрол, допинг лаборатории, както и възможности за успешно продължаване на образованието в по-високи степени (магистърски и докторски) в България и в чужбина.

Конкуренцията за работни места в България е относително ниска, а средната заплата за лаборант, служител във фармацевтични предприятие, лаборатории по анализ и контрол в България е около 1500-1900 лв. месечно. Виж повече тук >

Национална сигурност

“Национална сигурност” открива богати възможности на завършилите специалността да се реализират като: работа като експерти по сигурността в управленски и административни звена в структурите на Президентство, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерството на транспорта; експерти и специалисти в сферата на сигурността в институции от публичната администрация (централна и териториална администрация).

Други специалности, които са в класацията с добри переспективни възможности са туризъм, връзки с обществеността, кинезитерапия, логопедия, международен бизнес, публична администрация и международни отношения. Виж повече тук >

Експерти прогнозират още, че в секторите, в които има недостиг на работна ръка има и най-голям шанс за повишаване на заплатите и съответно възможност за реализиране по професията. Също така специалностите с практическа насоченост стават все предпочитани. Традиционните професии като икономисти, адвокати и счетоводители остават предпочитан избор, а позициите в сферата на информационните технологии и дигиталния маркетинг бележат ръст поради новите възможности за реализация и дистанционна работа от вкъщи в големи международни компании в страната и в чужбина.

Вижте всички бакалавърски програми тук: https://bit.ly/SWU-specialnosti

Вирни се горе