Национално съвместно учение за търсене и спасяване при авиационни произшествия ще се проведе в района на Роженските поляни

	 Национално съвместно учение за търсене и спасяване при авиационни произшествия ще се проведе в района на Роженските поляни

На 22-ри март 2023 г. с начален час 9:00 часа в района на „Роженски поляни“ ще се проведе Национално съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационни произшествия и ликвидиране на последствията в зимни алпийски условия“.

В него ще участват екипи от Единната спасителна система: МВР, МТИТС, МО, МЗ, Община Смолян, БЧК и др.

Учението се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за защита при бедствия и Наредба № 12 на МТИТС.

Вирни се горе