НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

На 15 септември 2022 г. стартира кампанията за поставяне на силанти на първите постоянни молари (6 - те зъби ) на деца от 5 до 8 годишна възраст, която е част от програмата на Министерство на здравеопазването - "Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България.

Кампанията се провежда за единадесета поредна година и ще продължи в периода от 15 септември до 02 декември 2022 г.

Националната програма на Министерство на здравеопазването за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България се изпълнява съвместно с Български зъболекарски съюз и Министерство на образованието и науката.

Популяризирането на програмата и ползите от дейността – силанизиране са наистина съществени за опазване на първите постоянни кътници при децата от кариес и последващите го усложнения.

Дейността е безболезнена и безплатна!

При посещенията в денталните кабинети се беседва с децата и техните родители за хранителните и хигиенни им навици.

Смолянска Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз, препоръчва да се възползват от тази лечебна и профилактична грижа за децата от 5 до 8 навършени години.

Изпълнителите по Програмата за област Смолян може да намерите на: Национална програма за профилактика на оралните заболявания (oralnaprofilaktika.bg)

Вирни се горе