Национална научна конференция се открива утре във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян

Национална научна конференция се открива утре във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян

Национална научна конференция „Образование, наука, общество“ ще се проведе на 3 и 4 ноември във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян, съобщи за БТА проф. Елена Каневска – Николова.

Форумът е включен в програмата за отбелязване на 60-годишнината от основаването на Учителския институт в Смолян и 25 г. от неговото преобразуване във Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“. Ще бъдат представени 85 доклада от участници от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ, СА „Димитър Ценов“, Военна академия „Г. С. Раковски“, Института за космически изследвания и технологии при БАН и др. Проф. Петър Сотиров от университета „Мария Кюри – Склодовска“ -Полша и проф. Хетил Ро Хауге от Норвегия са чуждестранните участници в научната дискусия.

Конференцията е мултидисциплинарна и ще се проведе в пет направления – хуманитарни, природни, педагогически, стопански и технически науки. Събитието е организирано в електронна среда и ще бъде достъпно чрез платформата Google meet.

Първият пленарен доклад е от 13:10 часа на 3 ноември на проф. Петър Сотиров, който ще представи разработката „Думи от родопските говори в съвременния полски език“. Темата за родопския диалект ще бъде застъпена и в доклада на проф. Каневска „Езикови характеристики на композитите в родопските говори“. Мирослав Михайлов и Христи Мелемов ще представят „Графичен математически модел на гласната „широко е“ в родопски говори“.

Темата „Пясъчни нахлувания към Балканите“ е включена в секция „Природна науки“. Презентациите на преподаватели от базата на Физико-технологичния факултет на ПУ в Смолян са предвидени на 4 ноември. Изследователи от IT дисциплини ще запознаят онлайн аудиторията с темите „Симулационен анализ и изследване на криптографски модели в системите за сигурност“, „Изследване на мрежови информационни системи по отношение на сигурността“, „Проектиране и разработване на софтуер за автоматизирано попълване на фирмени документи“ и др.

Снимка БТА

Вирни се горе