НАП Смолян събра със 3.5 млн. лв. повече от планираното през 2013г.

 НАП Смолян събра със 3.5 млн. лв. повече от планираното през 2013г.

Общите постъпления от данъци и осигуровки са 71 млн. лв.

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП за 2013 г. са със 3.5 млн. лв. повече от планираното. Най-голям принос за преизпълнението има данъкът върху добавената стойност от който постъпленията за годината са близо 6.1 млн. лв. или с 970 хил. лв. повече от планираните. При осигурителните вноски също се отчита преизпълнение – общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 44.08 млн. лв. Над плана от осигуровки са събрани 933 хил. лв. съответно 398 хил. повече здравни, 134 хил. за държавното обществено осигуряване и 416 хил. лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, отчитат от НАП.

Физическите лица в Област Смолян са внесли в хазната 12,2 млн. лв. през 2013 г. Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в НАП) достига 456 хил. лв. Събираемостта на приходите в сравнение с 2012 изглежда по следния начин:

  • 734 хил. повече корпоративни данъци спрямо 2012 г.

  • 2.33 млн. повече спрямо 2012 г. от осигурителни вноски

  • 307 хил. повече спрямо 2012 г. от неданъчни приходи

Вирни се горе