НАП с поредна награда на БАИТ

НАП с поредна награда на БАИТ

На официална онлайн церемония Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) отличи проекта на Национална агенция за приходите – „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“. Той е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и реализиран от „Мусала Софт“ АД. Проектът на приходната агенция, ориентиран към потребителите, бе определен за най-добър в категория „Публична администрация“, като тази година за наградите на БАИТ се съревноваваха 94 участници в общо 7 категории. В рамките на проекта на НАП бе изграден изцяло нов Портал за електронни услуги на приходната агенция, в който потребителите могат да се възползват от над 160 е-услуги. Надградени са основните информационни системи в НАП, предоставящи електронни услуги, както и регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП, като е създадена възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешно административни електронни услуги. До информацията имат достъп физическите и юридическите лица, които могат в реално време, след успешна електронна идентификация, да получават информация за подадените документи и задълженията си към НАП, както и да платят онлайн. С реализирането на този проект на приходната агенция става по-лесен обменът на информация както между вътрешните системи на НАП, така и със системи на национално и трансгранично ниво. Той е още една стъпка в непрекъснатото подобряване на качеството и бързодействието при предоставянето на административни услуги на физическите и юридическите лица от Агенцията. „С надграждането на основните системи на НАП, администрацията продължи да поддържа стабилност на приходите и да повишава нивата на спазване на задълженията, подобри бизнес средата и постигна публичност и прозрачност на работата си. Проектът е насочен към гражданите и бизнеса, други администрации и партньори, както и към служителите на Агенцията“, посочи Петър Кантарев, изпълнителен директор на АПИС, докато обявяваше победителя в категорията.

Наградата беше приета от заместник изпълнителния директор на НАП Милена Кръстанова, която благодари на екипа на приходната агенция, положил неуморни и непрестанни усилия за реализацията на една идея в полза на клиентите и партньорите на НАП.

Вирни се горе