НАП продава на търг оръжия втора употреба, част от които за резервни части

НАП продава на търг оръжия втора употреба, част от които за резервни части

Някои от пушките и пистолетите са иззети от МВР, други са отнети с акт на съдебната власт

Националната агенция за приходите продава на търг с тайно наддаване 1397 броя огнестрелни оръжия втора употреба за почти 122 000 лв. Сред тях има ловни пушки, пистолети и други. Част от оръжията са иззети от МВР от собственици, чиито разрешителни са изтекли, а други са отнети с издаден акт от съд или прокуратура.

Предлаганите пушки и пистолети са разделени в общо 11 групи, като две от тях се състоят от оръжия, предназначени за резервни части.

Кандидат-купувачите могат да наддават за една или повече групи, като предложения за участие в търга се представят за всяка група поотделно в срок от 31 октомври до 3 ноември 2022 г. В същия срок може да се направи оглед на предлаганите оръжия в Централния оръжеен склад на МВР, където се съхраняват.

За участие в търга, който е насрочен за 8 ноември, се допускат само лица, платили депозит 20 % от началната тръжна цена за съответната група и които притежават необходимите лицензи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

От началото на година публичните изпълнители от НАП Смолян са провели 122 търга с тайно или явно наддаване, като събраните суми от продажби възлизат на близо 56 хил. лв.

Повече информация за условията и изискванията към участниците в търга може да бъде намерена в Портала за продажби на НАП

Вирни се горе