НАП изпраща електронни писма до длъжници

НАП изпраща електронни писма до длъжници

Агенцията приканва лицата да уредят своите задължения към държавата

Националната агенция за приходите стартира кампания за уведомяване на клиенти със задължения към НАП – физически и юридически лица, включени в Списък на длъжниците с неуредени публични задължения, като ги приканва да се свържат с публичните изпълнители на Агенцията. В хода на кампанията до селектирани групи лица поетапно ще бъдат изпращани персонализирани електронни съобщения. Съобщенията не съдържат активни линкове/връзки и не приканват адресатите да ги следват, или да предоставят информация. Напомняме, че НАП никога не изпраща съобщения, в които е необходимо клиентите да разкриват банкова информация или лични данни.

Преди да извърши плащане, е препоръчително всеки длъжник да провери актуалния размер на задължението с начислените лихви с персоналния си идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП. Подробна информация за причините за включване и условията за изключване от списъка с длъжниците, може да бъде намерена в сайта на приходната агенция: https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/spisuk-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva

„С този подход приходната агенция насърчава доброволното плащане и информира лицата за негативните последици, които могат да възникнат при принудително изпълнение срещу тяхно имущество и активи,“ коментира по повод кампанията зам. изпълнителният директор на НАП Боряна Жилова.

След прилагането на този способ през минали периоди, от приходната агенция отчитат общо подобрение на събираемостта. Успоредно с това, директорът на НАП Смолян до момента e провел над 60 индивидуални срещи с длъжници, като в израз на партньорския подход на Агенцията се обсъждат възможностите за плащане в кратки срокове, включително чрез издаване на разрешения за неотложни плащания, така че да не пострада техният бизнес и в същото време в хазната да бъдат внесени задължения им.

Подробна информация за начините за плащане на задължения, събирани от НАП, е публикувана в сайта на Агенцията в рубриката „Плащане и възстановяване“.

Вирни се горе