НАГРАДИХА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА НА ТЕМА „ПРИЯТЕЛСТВО”

 НАГРАДИХА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА НА ТЕМА „ПРИЯТЕЛСТВО”

Вчера се състоя официалното награждаване на участниците във фотоконкурса на тема „Приятелство”, организиран от МКБППМН–Мадан. В инициативата се включиха 26 деца, които с изразните средства на фотографията успяха да представят своето отношение към приятелството - ценност, която се противопоставя на насилието и е основа на човешките взаимоотношения.

Началник отдел ОКСХД Хасан Мехмедалиев връчи от името на кмета на община Мадан грамоти и награди на младите фотографи, които бяха класирани в две възрастови групи.

I-ва възрастова група (V -VII клас)

1.място Виктория Мирославова Зотева – 7 кл., СУ „Св.св.Кирил и Методий”- Върбинa

  1. място Ясмин Тамерова Исакова – 7 кл., СУ „Св.св.Кирил и Методий”- Върбинa

2.място Ванеса Велиева Чаушева – 6 Б кл., СУ „Отец Паисий”- Мадан

3.място Ива Красимирова Караджова – 7 Б кл., СУ „Отец Паисий”- Мадан

  1. място Мериджан Руждиева Куцева – 7 Б кл., СУ „Отец Паисий”- Мадан

II-ра възрастова група (VIII - ХII клас)

1.място Семира Юсеинова Керменова – 11 Б кл., СУ „Отец Паисий”- Мадан

2.място Савина Валентинова Каменова – 11 Б кл., СУ „Отец Паисий”- Мадан3.

3.място Михаела Атанасова Мравкова – 10 А кл., СУ „Отец Паисий”- Мадан3.

4.място Дженет Гюнерова Чаушева – 11 А кл., СУ „Отец Паисий”- Мадан

Поощрителни награди:

I възрастова група / 5-7 клас/

Александра Димитрова Георгиева – 6А, СУ „Отец Паисий”–Мадан

Даниел Александров Бекяров – 5 кл., ОУ „Христо Ботев” – Б.поляна

Далия Мехмедова Генчева – 7 Б, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Михаела Асенова Рашкова – 7 Б, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Янислава Емилова Шикова – 7 Б, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Демира Денисова Пилева – 7 Б, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Аля Бисерова Андреева – 7 Б, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Севил Летиф Летиф – 7 Б, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Теодора Валентинова Димитрова – 7 Б, СУ „Отец Паисий”

Демира Мехмедова Чилингирова – 7 клас, СУ„Св. св. Кирил и Методий” – Върбина

II възрастова група / 8-12 клас/

Аксел Хасан Бюлюк – 11 А , ПГ „Васил Димитров” – Мадан

Виктор Бисеров Узунов – 11 А , СУ „Отец Паисий”– Мадан 

Семира Фейзиева Джукова – 11 Б СУ „Отец Паисий” – Мадан

Сумея Хасанова Юсенова – 11 А клас, СУ „Отец Паисий” гр. Мадан

Кристиян Венциславов Събинов – 11 Б клас, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Теодор Богомилов Петев – 11Б клас, СУ „Отец Паисий” – Мадан

Раиф Кадиров Ушев – 11 Б клас, СУ „Отец Паисий” – Мадан
Вирни се горе