Наградиха участниците в конкурса за рисунка „Моята мечтана професия“

Наградиха участниците в конкурса за рисунка  „Моята мечтана професия“

Областният управител Емил Хумчев награди участниците в конкурса за рисунка „Моята мечтана професия“. Инициативата е на Дирекция „Бюро по труда“ в Смолян и е част от проявите за отбелязването на 32 години от създаването на Агенцията по заетостта. Във връзка с годишнината, Дирекция „Бюро по труда“ в Смолян проведе Ден на отворените врати. Събитието уважиха областният управител на Смолян Емил Хумчев, директорът на Филиал - Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“ - доц. д-р Анелия Пържанова, представители на работодателите, между които бяха „Амер Спорт" – Чепеларе и „Гамакабел" – Смолян, представители на училища от Смолян, лица, търсещи активно работа и др. Директорът на Дирекция "Бюро по труда" в Смолян Рабие Кьосева запозна участниците с дейността на службата, като направи кратък анализ на ситуацията на пазара на труда и нивата на безработица през последните две години. Тя обърна и специално внимание на новото предизвикателство за региона - бягащите от войната в Украйна.

„Свързали сме се с всички настанени на територията, за която отговоря нашата Дирекция, а именно в общините Смолян, Рудозем, Баните и Чепеларе. От близо 50 жители от Украйна, 12 вече са наети на работа, което като процент, спрямо този в страната, стоим на едно добро място", подчерта Кьосева.

Дирекция "Бюро по труда" в Смолян гарантира, че те ще бъдат добър посредник между работодателите, безработните лица и учебните заведения, като идеята е да се обучават кадри, които са нужни на бизнеса и да се запълни нишата на търсене на квалифицирана работна ръка. Кьосева не пропусна да отбележи, че има и група от безработни, които по никакъв начин не изявяват желание за работа, въпреки че създават условия за тяхното наемане, било то и чрез различните програми. Специално внимание бе отделено и на помощта, която оказва държавата на бизнеса по различните програми.

Областният управител на Смолян Емил Хумчев заяви, че ежедневно ръководството на държавата работи в посока за намаляване на безработицата, за повишаване на квалификацията на хората, както и в помощ на бизнеса.

Доц. д-р Анелия Пържанова, директор на Филиал – Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“, сподели своите виджания, свързани със създаване на устойчиви механизми за качествена заетост на местно ниво и насочване на образованието към нови сектори и умения, както и по-пълноценното им използване за местната икономика – създаване на пулове от умения и компетентности.

"Пулът от местна работна сила е значителен актив по отношение на идеи, иновации, таланти, умения, култура, методи и подходи. Това е нелека задача с оглед уязвимостта на местните общности към демографските промени и нарастващата мобилност. За да могат заинтересованите страни да са по-адаптивни, важно е работната сила да е „въоръжена" с общи умения, така че да преминава в различни сектори и да проявява новаторство към променящите се условия на пазара на труда“, посочи доц. д-р Пържанова.

Психологът Венета Хаджиева представи пред аудиторията и най-младото Средно учебно заведение в Смолян – СУ „Отец Паисий". Младите таланти на училището поздравиха участниците с изпълнения на няколко народни песни.

След дискусията бяха връчени грамотите на изявените ученици от СУ „Отец Паисий" – Смолян, взели участие в детския конкурс за рисунка „Моята мечтана професия". Директорът на Дирекция "Бюро по труда" в Смолян, заяви че подобни срещи ще се превърнат в традиция.

Вирни се горе