Наградиха началникът на пожарната в Мадан Румен Дамянов за професионализъм и високи резултати в служебната дейност

Наградиха началникът на пожарната в Мадан Румен Дамянов за професионализъм и високи резултати в служебната дейност

На 21.02.2023 г. в РДПБЗН гр. Смолян в присъствието на директора на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - главен комисар Александър Джартов, се проведе отчет-анализ на противопожарната обстановка и дейността на територията на област Смолян през 2022 г.

През отчетния период най-висок е делът на пожарите в жилищното стопанство, транспорт и селско и горско стопанство - 85% от всички възникнали пожари. Увеличен е броят на пожарите с материални загуби. Запазен е броят на произшествията в отраслите горско, селско и рибно стопанство. Запазва се тенденцията причината за възникналите пожари да е небрежност при боравене с открит огън и късо съединение. От всички възникнали произшествия се наблюдава тенденция за най-голям брой по причина природно явление. От анализа стана ясно, че е необходимо да се обърне внимание върху превантивната дейност с населението – от ранна детска възраст до пенсионна. Важно е да се учим от добрите практики постигнати до настоящия момент.

Главен комисар Джартов прие отчет-анализа на противопожарната обстановка и дейността на територията на област Смолян през 2022 г.

За постигнати високи резултати в служебната дейност, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните задължения, и продължителна служба в МВР, със заповед на министъра на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев, с отличие „Почетен знак“ на МВР ІІІ степен е награден главен инспектор Румен Златанов Дамянов – началник на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението Мадан.

rumen

Вирни се горе