Над 9 млн. лв. просрочени задължения събра НАП Смолян през 2021 година

Над  9 млн. лв. просрочени задължения събра НАП Смолян през 2021 година

Над 9 млн. лева просрочени задължения са събрали публичните изпълнители от офиса на НАП в Смолян през изминалата година. Това е с близо 500 хил. лв. повече в сравнение с 2020 г., като се наблюдава ръст на събраните суми за погасяване както на задължения, възникнали през годината, така и за по-стари. Общо подобрение на събираемостта, отчитат още от приходната агенция, като съобщават, че близо 98 % от всички новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки през 2021 г. са били заплатени в рамките на годината. По-високата събираемост се дължи на проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП, включително и ранно уведомяване на задължените лица, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове. Приходната агенция напомня за непогасени задължения чрез изпращането на електронни писма, в телефонни разговори или в лични срещи с публични изпълнители на НАП, като по този начин се стимулира доброволното погасяване на просрочени публични задължения и се разясняват възможностите за обезпечаване и плащане на дълговете при финансови затруднения.

Данните на НАП сочат, че максимум в 3-месечен срок, след като получат електронно уведомително съобщение или е проведен телефонен разговор, над 45 % от лицата погасяват изцяло задълженията си, а общият размер на дълга им намалява с 68 % . След 52 проведени срещи с директора на НАП Смолян, 19 задължени лица изцяло са погасили дълга си към бюджета. Подробна информация за начините за плащане на задължения, събирани от НАП е публикувана на сайта на НАП в рубриката „Плащане и възстановяване“

Вирни се горе