Над 9 млн. лева платени през виртуалния ПОС на НАП Смолян

Над 9 млн. лева платени през виртуалния ПОС на НАП Смолян

Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски все по-предпочитано

Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски е все по-предпочитано. От началото на година до сега през т.нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП за плащане с карти) без такси са платени над 9 млн. лева. От създаването на услугата през 2019 г. до сега са извършени повече от 1.7 милиона трансакции. Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) в портала за електронни услуги на НАП. От приходната агенция уточняват, че за плащането чрез виртуалния ПОС терминал на НАП не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод.

Вирни се горе