Над 700 младежи взеха участие в инициативи за по-добра околна среда

 Над 700 младежи взеха участие в инициативи за по-добра околна среда

Над 700 младежи взеха участие в младежки инициативи на РИОСВ – Смолян в партньорство с пет неправителствени организации. Дейностите, включени в регионалния план на РИОСВ – Смолян по програмата на Министерството на околната среда и водите – „Политики за младежта в сферата на околната среда“ („Младежи за околната среда“) се проведоха от началото на месец октомври до края на месец ноември на територията на общините Смолян, Рудозем, Девин, Мадан и Чепеларе.

По време на активностите, младежите имаха възможност да посетят Регионалните депа за твърди битови отпадъци в Смолян и Мадан, да наблюдават и заснемат защитени видове и диви животни, както и да разширят своите знания по отношение на местообитанията, начина на хранене, значението и опазването на Кафявата мечка в Родопите, инвазивните видове, методите за създаване на био градини, възможностите за алтернативен туризъм в Родопите, опознаването и опазването на биологичното разнообразие и други.

Тазгодишните образователни инициативи на инспекцията приключиха с най-малките приятели на природата, които на 9 декември отбелязаха Международният ден на планините. По време на срещата си с експерти от РИОСВ - Смолян, децата от трета група на ДГ „Зорница“ град Смолян научиха любопитни факти за гората и нейните обитатели и представиха своята изложба от творби изработени от еко материали.

Вирни се горе