Над 70 представители на смолянския бизнес, проектанти и банки участваха в семинар

Над 70 представители на смолянския бизнес, проектанти и банки участваха в семинар

Европа директно Смолян организира семинар за енергийна ефективност за представители на бизнеса.

Гости на семинара бяха евродепутатът Владимир Уручев, директорът на Агенцията за енергийна ефективност инж. Кольо Колев и представител на единствения за България консултант на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) фирма Енкон сървисис – инж. Пламен Граматиков.

На семинара бяха подробно представени две кредитни линии на ЕВВР за подмяна на технологично оборудване, саниране на сгради, внедряване на енергийно ефективни решения или възобновяеми енергийни източници в предприятията. Повечето финансирани проекти получават и 15% безвъзмездна помощ от ЕБВР.

Уручев и Колев представиха макротенденциите в България и Европа по отношение на бъдещото развитие на енергийните проекти, енергийната ефективност и участието на бизнеса в тези процеси. Бяха представени и предстоящите схеми по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за финансиране на енергийноефективни мерки в предприятията.

Над 70 представители на смолянския бизнес, проектанти и банки участваха в семинара.

Европа директно Смолян ще продължи да представя актуална информация за възможностите за финансиране и изпълнение на енергоспестяващи и други мерки във фирмите от региона, свързани с основните приоритети за икономическо развитие на Европейския съюз

Вирни се горе