Над 650 кандидати за практика в EVN България през 2012г.

Над 650 кандидати за практика в EVN България през  2012г.

Над 650 кандидати за практика в EVN България през 2012 г.

За седма поредна година EVN България провежда стажантската програма „Младежи с бъдеще“

От началото на юли 2012 г. EVN България организира за седма поредна година стажантска програма „Младежи с бъдеще“. Тя е насочена към амбициозни студенти от технически и икономически специалности на български и чуждестранни университети, които търсят възможност да развият своя потенциал в реална бизнес среда.

За тазгодишното издание на програмата беше проявен силен интерес като над 650 млади специалисти се кандидатираха за участие в нея. След процедура по избор общо 24 студенти бяха одобрени и ще имат възможност да стажуват в дружеството.

Общо 17 от одобрените стажанти ще специализират в централите на дружествата от групата на ЕVN България, а 7 ще проведат стажа си в различни звена на дружеството на територията на Югоизточна България. Продължителността на лятната практика е три месеца и се провежда през юли, август и септември. През това време студентите имат възможност да участват в процесите, които се извършват в специализираните отдели, както и в обслужващи звена в Югоизточна България.

Програмата „Младежи с бъдеще“ предлага:

запознаване с дейността на EVN България и придобиване на ценен опит в областта на енергетиката, технологиите и икономиката; непосредствен контакт с едни от най-добрите професионалисти в бранша; участие в иновативни проекти; възможност за прилагане на теоретичните знания в реална работна среда; използване на най-добрите практики; работа в международна компания; заплащане на стажа.

Предвидена е възможност стажантите, постигнали най-добри резултати да посетят централата на дружеството в Австрия или да получат предложение за постоянна работа в компанията.

Инициативата на ЕVN България „Младежи с бъдеще“ стартира през 2006 гoдина. За положителните резултати на програмата свидетелства засиленият интерес към нея: в периода 2006 – 2012 г. в нея са участвали 218 студенти, а общият брой на кандидатите е над 2000. Чрез програмата „Младежи с бъдеще“ EVN България отваря врати за млади, образовани и амбициозни студенти, които искат да се запознаят на практика с бизнеса, технологиите и иновациите в един международен енергиен концерн.

Вирни се горе