Над 60% от битовите клиенти на EVN имат консумация 300 киловатчаса през декември

Над 60% от битовите клиенти на EVN имат консумация 300 киловатчаса през декември

Средноаритметичната стойност на фактурите за битовите клиенти на дружеството в Югоизточна България за декември 2013 г. е 52,27 лева с ДДС, което е намаление с 3,38%, спрямо декември 2012 г.

При над 60% от битовите клиенти на EVN България консумацията на електроенергия за декември 2013 г. е в рамките до 300 киловатчаса. Това показва анализът на дружеството за потреблението сред битовите клиенти за месец декември 2013 г. При тези клиенти средноаритметичната стойност на декемврийската фактура за потребена електроенергия е 20,54 лв. с ДДС. Сравнено с декември 2012 г. потребление до 300 киловатчаса са имали над 48% от клиентите като средноаритметичната стойност на техните фактури е била 22,97 лв. с ДДС.

По-голямо потребление – от 300 до 1000 киловатчаса за декември 2013 г., EVN България отчита при над 36% от клиентите. За тях средноаритметичната стойност на фактурите е 88,23 лв. с ДДС. През декември 2012 г. клиентите с консумация в тези рамки са били 28,3% и са имали средноаритметична стойност на фактурата от 97,05 лв. с ДДС.

Над 3,5% от клиентите имат консумация за последния месец на 2013 г., надхвърляща 1000 киловатчаса. За тях средноаритметичната стойност на сметката е 225,63 лв. с ДДС. През декември 2012 г. клиентите от тази група са били 2,6%, а средноаритметичната стойност на фактурата е била 255,80 лв. с ДДС.

Средноаритметичната стойност на фактурите при всички битови клиенти на дружеството в Югоизточна България за декември 2013 г. е 52,27 лв.с ДДС, докато година по-рано е била 54,10 лв. с ДДС, което е намаление с 3,38%. За основната част от клиентите на EVN България декемврийските фактури не включват потреблението по коледните и новогодишните празници, което традиционно се заплаща с фактурите, които предстои да се заплащат през февруари 2014 г. Фактурите за декември 2013 г. са калкулирани по цени на електроенергията, които бяха в сила до решението на ДКЕВР от 30.12.2013 г. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия. Посочените средни стойности на потребление и фактури не могат да се отнесат към даден конкретен случай, т.е. възможни са различия в месечната фактура за електрическа енергия. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална.

EVN България обработи и зареди декемврийските фактури и за втората група клиенти по касовите салони още преди официалния срок, който е 11.01.2014 г. От вторник, 07.01.2014 г., клиентите могат да заплащат своите фактури на каса. По този начин те имат по-дълъг срок за заплащане на потребеното електричество.

EVN България напомня на своите клиенти, че важно значение за консумацията на електроенергия – а оттук и за стойността на фактурата – има режимът и интензивността на потребление при всеки клиент, както и фактори като: ефективната изолация на стените и уплътняване на врати и прозорци, вида и броя на използваните уреди и техния клас на енергийна ефективност, поведението при ползване на електроуредите, броя помещения в жилището, които се отопляват, броя живущи в жилището и др. Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от електромера.

В тази връзка от началото на декември 2013 г. ЕVN България стартира информационна кампания сред своите битови клиенти, насочена към факторите, влияещи върху потреблението на електроенергия на всяко едно домакинство. Кампанията включва изпращането по поща, имейл и в касите на Български пощи на специално разработена информационна брошура „Полезно за потребители на електроенергия“, налична на

http://www.evn.bg/1Chastni_klienti/EE_chastni_klienti/Suveti_za_energospestjav ane.aspx.

В нея EVN България обръща внимание на своите клиенти за какво основно се ползва електроенергията в домакинствата, кои уреди са основните консуматори на електричество и техният дял в потреблението, съвети как и с какви мерки едно домакинство може да оптимизира разходите си за електроенергия и др.

EVN България напомня, че във всяка фактура за електроенергия, издавана от дружеството, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

Вирни се горе