Над 4500 българи с доходи от спестявания в чужбина

Над 4500 българи с доходи от спестявания в чужбина

Около 4500 български граждани получават доходи от лихви по банкови сметки, лихви по облигации, държавни ценни книжа и от колективни инвестиционни схеми в ЕС.

Това става ясно от получената до този момент в Националната агенция за приходите (НАП) информация от данъчните администрации на страни членки на ЕС за доходите от спестявания под формата на изплатени лихви на български граждани.

Общата сума на доходите от лихви, които българите са получили в чужбина възлиза на приблизително 2.7 млн. евро.

Приходната администрация все още не е получила данни за това какви спестявания са изплатени на българите от Франция, Малта, Португалия и Словения.

Три от страните членки на ЕС – Австрия, Белгия и Люксембург, не обменят информация за доходите от спестявания на гражданите от други страни в ЕС. Те обаче задължително облагат тези доходи с данък при източника в размер на 20% и го превеждат на съответната държава-членка.

До сега по сметката на българската приходна администрация са постъпили близо 1,7 млн. лв. данък върху доходите от спестявания на българи.

Повечето от гражданите от ЕС, които получават доходи от лихви по банкови сметки, лихви по облигации, държавни ценни книжа и от колективни инвестиционни схеми от други страни в ЕС, са задължени да подават декларации пред местните данъчни администрации.

Срокът за подаване на декларации от всички българи е 30 април на годината следваща годината на получаване на дохода от спестяванията им от ЕС.

След като получи пълната информация за този вид доходи на българските граждани от ЕС, НАП ще извърши съпоставка с подадените декларации за облагане на доходите от 2007 г. и 2008 г.

При установени разминавания ще се възлагат проверки или ревизии на онези български граждани, които не са декларирали доходите си от лихви в чужбина.

От 2009 г. доходите от лихви на българските граждани от ЕС и Европейското икономическо пространство са необлагаеми.

Вирни се горе