Над 400 персонални идентификационни кода /ПИК/ издадоха инспекторите от НАП Смолян

Над 400 персонални идентификационни кода /ПИК/ издадоха инспекторите от НАП  Смолян

Над 400 персонални идентификационни кода бяха издадени за последните три месеца от НАП Смолян на данъкоплатци, желаещи да ползват Е-портал на приходната агенция.

Притежателите на ПИК и електронен подпис могат да се възползват от над 160 онлайн услуги. Най-популярни и търсени от тях остават подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления и получаване на удостоверения и други.

С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и тези, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, напомнят от приходното ведомство.

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

Вирни се горе