Над 3500 проверки са извършили Изпълнителна агенция по горите и Държавните горски стопанства

Над 3500 проверки са извършили Изпълнителна агенция по горите и Държавните горски стопанства

Над 200 са съставените констативни протокола и актове за нарушения

Продължават засилените проверки в горските територии на страната. За периода 1 – 3 март Държавните горски стопанства са извършили 1305 проверки, а Изпълнителна агенция по горите – 2220.

Служителите в държавните предприятия са направили 601 проверки на обекти за добив на дървесина, 360 проверки на превозни средства 146 на ловци, 2 на риболовци и 196 на други физически лица.

Съставени са 68 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 60,00 пространствени кубически метра дърва, моторни превозни средства – 3 брой, каруци – 3 броя и 2 моторни триона.

От направените близо 2220 проверки за периода от 1 – 3 март, горските инспектори към регионалните дирекции по горите от цялата страна са съставили над 80 констативни протокола и 65 акта за нарушения.

Целта на инспекциите е както установяване на нарушения, така също и осъществяване на превенция и предотвратяване на посегателства в горските територии.

Основно установените с актове нарушения са за сеч на немаркирани дървета, съхранение и транспортиране на немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина, с превозни средства без GPS – устройства. Санкционирани са и собственици на обекти за складиране, преработване и търговия с дървесина за неработещи системи за постоянно видеонаблюдение и некоректно водене на електронните дневници.

Задържани са 14,00 плътни куб. м обла строителна дървесина и 21,00 пространствени куб. м дърва за огрев, както и две моторни превозни средства, пет каруци и един моторен трион.

От Изпълнителна агенция по горите отново призовават гражданите, при съмнение за нарушения и незаконни дейности в горите да сигнализират на телефон 112, както и в онлайн приложението „Защити гората“ (https://zashtiti.gorata.bg).

Вирни се горе