Над 350 комплекта за първа помощ ще поставят в горите стопанствата на ЮЦДП-Смолян

Над 350 комплекта за първа помощ ще поставят в горите стопанствата на ЮЦДП-Смолян

Във връзка с предстоящия летен сезон, Южноцентрално държавно предприятие, чрез териториалните си поделения, ще реализира инициатива за поставяне на над 350 комплекта за първа помощ в горите. Всяко стопанство вече е съставило списък на най-посещаваните от туристи места, екопътеки, туристически маршрути и защитени местности, където ще бъдат позиционирани горските аптечки.

При поставянето на комплектите за първа помощ ще бъдат поканени да участват също туристически сдружения, неправителствени организации и доброволци. Като съпътстваща проява се предвижда провеждането на урок по горска педагогика с деца.

Горските аптечки ще са обозначени и поставени на видно място. Те съдържат необходимите превързочни материали, които туристите могат да ползват при инцидент в гората.

Вирни се горе