Над 20 000 коледни елхи пуска за продажба ЮЦДП

Над 20 000 коледни елхи пуска за продажба ЮЦДП

20 189 елхи са предвидени за продажба за предстоящите Коледни и Новогодишни празници от държавните горски и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян. От тях 1 820 са със запазена коренова система, а 18 369 бр. могат да бъдат отсечени при желание на купувачите.

Цената на живите елхички започва от 3,90 лв. и достига до 70 лв. Отсечените струват от 3 до 40 лв., в зависимост от височината им. Елхичките са предимно от видовете смърч, ела, бял и черен бор, дугласка, гръцка ела, корейска ела.

През месец декември миналата година горските и ловни стопанства на ЮЦДП са продали над 3 600 елхи, от тях около 800 са били със запазена коренова система. На училища, детски градини и социални домове безвъзмездно са предоставени 176 коледни елхи.

Информация за местата, където могат да бъдат закупени коледни елхи:

 1. ТП ДГС - БАТАК dgsbatak@ucdp-smolian.com, техн. Исмет Сираков – 0889231669 Период на продажба: от 24.11.2023г. до 31.12.2023г. , разсадник „Нова махала“, с. Нова махала, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 2. ТП ДЛС - БОРОВО м. „Вълча поляна“, с. Фотиново, община Батак, dlsborovo@ucdp-smolian.com, С. Тодоров – 0885474830 Период на продажба: от 29.11.2023г. до 20.12.2023г. , м. „Вълча поляна“, Административна сграда на ТП ДЛС БОРОВО работно време: 8.00 ч.-16.00 ч.

 3. ТП ДГС - ПАНАГЮРИЩЕ dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com 0888 617 825 - инж. Петър Тодоров Период на продажба: от 11.12.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник „Самодивско дърво“, гр. Панагюрище, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 4. ТП ДГС - ПЕЩЕРА dgspeshtera@ucdp-smolian.com, техн. Екатерина Кормушева – 0885599106 Период на продажба: от 01.12.2023г. до 23.12.2023г. , разсадник „Равногор“, с. Равногор, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 5. ТП ДГС - РАКИТОВО гр. Ракитово, ул.Ал.Стамболийски"№2, dgsrakitovo@ucdp-smolian.com, инж. А. Попов, тел. 0879131159 Период на продажба: от 01.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник „Цигов чарк“, гр. Ракитово, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 6. ТП ДГС - РОДОПИ dgsrodopi@ucdp-smolian.com, инж. Георги Домусчиев – 0894626552 Период на продажба: от 29. 11. 2023г. до 31.12.2023г. , ТП ДГС - Родопи, м. „Беглика“ , работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 7. ТП ДГС - СЕЛИЩЕ dgsselishte@ucdp-smolian.com, инж. Саит Айров – 0878980550 Период на продажба: от 28.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник „Селище“, м. „Селище“, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 8. ТП ДЛС - ЧЕПИНО dlschepino@ucdp-smolian.com, Юлиан Буков – 0885002251 Период на продажба: до 22.12.2023г. , разсадник „Суха лъка“, м. „Суха лъка“, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 9. ТП ДЛС – ШИРОКА ПОЛЯНА dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com, инж. Ал. Климентов – 0889903094 Период на продажба: от 28.11.2023г. до 29.12.2023г. , м. „Широка поляна“, административна сграда; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 10. ТП ДГС - БОРИНО e-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com Мехмед Дрянов - 0887 782842; Юксел Чобанов -0889 329638 Период на продажба: от 06.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник „Хайдушки дол“, с. Борино, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 11. ТП ДГС - ИЗВОРА dlsizvora@ucdp-smolian.com, И. Бързински – 0888302429; Период на продажба: от 12.12.2023г. до 23.12.2023г. , административна сграда в гр. Девин; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 12. ТП ДГС - ЗЛАТОГРАД, dgszlatograd@ucdp-smolian.com, Асен Даскалов- 0887551159 Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Златоград, ул. „Г.С.Раковски“; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 13. ТП ДГС -СМИЛЯН dgssmilian@ucdp-smolian.com, инж. Мирослав Моллов - 0889 801038; инж. Минчо Боюклиев - 0889 801037 Период на продажба: от 01.11.2023г. до 23.12.2023г. , разсадници „Смилян“ и „Бърчево“; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 14. ТП ДГС - СМОЛЯН dgssmolyan@ucdp-smolian.com, инж. Любомир Пехливанов – 0886622599 Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Смолян, административна сграда-бул. “България“ 83; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 15. ТП ДГС - СЛАВЕЙНО dgsslaveino@ucdp-smolian.com, инж. Т. Василев, тел. 0889816091 Период на продажба: от 01.12.2023г. до 30.12.2023г. , ДГС-СЛАВЕЙНО, с. Славейно, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 16. ТП ДГС - ШИРОКА ЛЪКА dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com, инж. Иван Драгнев - 0889 112 319 Период на продажба: от 11.12.2023г. до 19.12.2023г. , ДГС-ШИРОКА ЛЪКА, УЛ. „Перелик“1; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 17. ТП ДГС - КЛИСУРА dgsklisura@ucdp-smolian.com, Иван Иванов – 0889231217 Период на продажба: от 25.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник „Зли дол“, гр. Клисура, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 18. ТП ДГС - ПЛОВДИВ dgsplovdiv@ucdp-smolian.com, Шабан Мюмюн – 0882354904 Период на продажба: от 01.12.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник „Голямоконарско шосе“, гр. Пловдив, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 19. ТП ДГС - АРДИНО dgsardino@ucdp-smolian.com, Вели Чолаков – 0886194468, Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Ардино, ул. “Републиканска“ 7; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 20. ТП ДГС-КИРКОВО dgskirkovo@ucdp-smolian.com Период на продажба: от 01.12.2023г. до 22.12.2023г. , с. Чакаларово; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 21. ТП ДГС - КРУМОВГРАД Емил Емилов Период на продажба: от 01.12.2023г. до 29.12.2023г. , ДГС-КРУВОВГРАД, пл. "България“ №8 ; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

 22. ТП ДЛС - ЖЕНДА Николай Аргатов – 0893692641 Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Кърджали, ул. „В. Левски“ 2; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

Вирни се горе