Над 2 000 смолянчани декларираха доходите си

Над 2 000 смолянчани декларираха доходите си

От началото на данъчната кампания до момента са подадени 2 140 годишни данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица, които са с 1 40 повече спрямо същият период на миналата година. На интернет страницата на НАП – https://nra.bg е достъпна и декларацията с баркод. Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.

От офис Смолян напомнят, че от началото на месец март получените данни от предприятията ще бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации и не е необходимо да се изисква бележка за дохода от работодателя. Декларациите ще са достъпни чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/ или персонален идентификационен код /ПИК/ в Портала за електронни услуги.

Физическите лица, които подадат декларация за доходите си до края на март по електронен път, получават 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Вирни се горе