Над 197 млн. лв. постъпления в НАП Смолян за 2021 г.

Над 197 млн. лв. постъпления в НАП Смолян за 2021 г.

Общо 197,97 милиона лева са постъпленията в Националната агенция за приходите, офис Смолян през 2021 година, което е с 11 млн. лв. над планираното и с над 28 млн. лв. повече от предходната 2020 г. Запазва се ръстът на доброволно спазване на данъчното и осигурително законодателство от страна на бизнеса и гражданите, като постъпленията в хазната също устойчиво нарастват. През 2021 година приходите за централния бюджет възлизат близо на 90 млн. лв., което с близо 25.6% повече от предходната 2020 г. От тях над 38 млн. лв. са постъпленията от данък добавена стойност, които са и с най-висок ръст в сравнение с миналата година – близо 13 млн. лв., отчитат от НАП Смолян.

Близо 16 млн. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 32 млн. лв. са от данък върху доходите на физически лица, което е с 18,02% повече в сравнение с 2020 г. Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 108,5 млн. лв., като от тях 65 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 29 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и близо 15 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Ръстът в приходите от осигурителни вноски надвишава 10 % спрямо предходната година.

„Измина още една трудна година в извънредна епидемична обстановка. Независимо от трудностите, бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Ценим високо това“, каза по повод постъпления в НАП директора на офис Смолян Таньо Караманолов.

Вирни се горе