Над 13 000 декларираха доходи в Смолянска област, корекции се правят до 30 септември

Над 13 000 декларираха доходи в Смолянска област, корекции се правят до 30 септември

Граждани и фирми могат да подадат коригиращи декларации и да променят данните, които са посочили в годишните си данъчни декларации – за облагане доходите на физически лица и за облагане с корпоративни данъци в срок до 30 септември, напомнят от офиса на НАП в Смолян.

Те имат право при установяване на грешки в подадени вече годишни данъчни декларации за предходната 2022 г. по чл.50 от Закона за доходите на физическите лица и по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане да подадат еднократно коригираща декларация в приходната агенция. Най-лесно и бързо това става по електронен път – с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис.

В законовите срокове за подаване на годишни данъчни декларации в офиса на НАП в Смолян бяха приети малко над 13 000 декларации за получени доходи през 2022, близо 70% от които бяха изпратени чрез интернет. За дължими корпоративни данъци бяха подадени близо 4 300 декларации – всички по електронен път.

Информация за данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Вирни се горе