На заседание на ОбС - Смолян бе прието предложението за създаване на временна комисия за проучване на възможностите за изграждане на градски парк

На заседание на ОбС - Смолян бе прието предложението за създаване на временна комисия за проучване на възможностите за изграждане на градски парк

На заседанието на Общински съвет - Смолян, проведено на 9-ти февруари, бе гласувано и прието предложението за създаване на временна комисия, която ще обсъди възможностите за създаване на градски парк в Смолян.

Инициативата за създаване на комисията дойде от общинския съветник Ивайло Турналиев, който предложи решение за създаване на парк, който да отговаря на нуждите на жителите и гостите на града за обособено пространство за отдих и развлечения.

“Създаването на временната комисия си поставя преди всичко една основна цел, а именно да постави пред общинската администрация и пред обществеността на Смолян, като цел номер едно в благоустройството на града ни, създаване на истински градски парк. Това е дефицит в нашия град. Не смятам, че има друг град в страната ни от този калибър като население, който да не разполага с градски парк.” заяви на заседанието Ивайло Турналиев

“Целта на комисията на първо място е да събере мнения на експерти от общината и да ги обобщи, така че да се открои най-подходящата локация.” допълни той.

За председател на комисията беше избран общинският съветник Ивайло Турналиев, който внесе предложението за решение.

Вирни се горе