На заседание днес членовете на постоянната областна епизоотична комисия обсъдиха мерки за действие на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с болестта Африканската чума

На заседание днес членовете на постоянната областна епизоотична комисия обсъдиха мерки за действие на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с болестта Африканската чума

Постоянната областна епизоотична комисия проведе заседание, което бе свикано по разпореждане на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, д-р Светлозар Патарински във връзка с огнище на болестта Африканска чума по свине (АЧС) в област Монтана, обявено със Заповед № РД 11-1714/19.07.2023 г. на изпълнителния директор на БАБХ и епизоотичната обстановка по отношение на заболяването АЧС в съседни страни.

Заседанието откри заместник областния управител Христо Станчев. Директорът на Областна дирекция по Безопасност на храните д-р Сава Бозуков представи актуална информация за епизоотичната обстановка на територията на България и съседни на нея държави относно заболяването Африканска чума по свинете. Той заяви, че за периода от 01.01.2023 г. до 21.07.2023 г. в България е потвърдено едно огнище при домашни свине в стопанство от типа „заден двор“ в с. Долни Цибър, област Монтана и 121 огнища при диви свине. Представи и информация за огнища на АЧС в страни, съседни на България. В Румъния има 223 бр. огнища при диви свине и 259 бр. огнища при домашни свине; Босна и Херцеговина – 6 бр. при диви и 181 бр. при домашни; Северна Македония – 21 бр. огнища при диви свине и 4 при домашни; Сърбия – 193 бр. при диви и 280 бр. огнища при домашни свине; Хърватия – 1 бр. при диви и 31 бр. при домашни, и в Гърция – 2 бр. са огнищата при диви свине и 6 бр. при домашни.

Членовете на Постоянната областна епизоотична комисия обсъдиха заложените мерки в Плана за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с болестта Африканската чума по свинете и приеха конкретни действия по мерките в Плана със съответните отговорни институции и срокове за изпълнението им.

Вирни се горе