На съвместно областно учение бяха отработени процедурите за ефективно и синхронизирано взаимодействие между службите при ПТП

На съвместно областно учение бяха отработени процедурите за  ефективно и синхронизирано взаимодействие между службите при ПТП

Вчера в гр. Смолян, кв. Устово – в кръговото кръстовище от южната страна на тунел „Смолян“ на „ГПК – новата отсечка“ се проведе съвместно областно учение „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) при свличане на земни маси и паднали дървета вследствие на обилен валеж без пострадали, но с участващ в ПТП с изострено общо заболяване вследствие на преживяното“.

Областният управител Захари Сираков присъства на учението, проведено с участието на ОД МВР - Смолян, РД ПБЗН - Смолян, ЦСМП - Смолян, РД „АА“, ОПУ - Смолян, Община Смолян, БЧК - Смолян, Областна администрация Смолян.

Целта на събитието е да се усъвършенства управлението на силите и средствата при извършване на спасителни действия при ПТП без пострадали, както и да се отработят процедурите за ефективно и синхронизирано взаимодействие между службите при управление на дейностите по справяне с последствията.

Учението се проведе в изпълнение на План-програмата на областната политика по БДП за 2023 г., като се извърши проверка и подобряване на взаимодействието, координацията и общото управление на звената на Единната спасителна система, екипите в тях и местната власт, а също така и повишаване на уменията и тренираността на ръководителите за използване на оперативните възможности на системата.

Вирни се горе