На прозрачност, устойчивост и групи с експерти ще разчитат ПП на предстоящите местни избори

На  прозрачност, устойчивост и групи с експерти ще разчитат ПП на предстоящите местни избори

Политическата партия сформира работни групи с различна експертиза за изготвяне на стратегията за община Смолян

Срещнахме се с Емил Келешев, областен координатор за област Смолян на „Продължаваме Промяната“, за да поговорим за тяхната стратегия за предстоящите местни избори и програмата им за община Смолян. Г-н Келешев сподели важни детайли за това как партията се подготвя за предизборната кампания и какви са основните цели, които искат да представят на избирателите.

Г-н Келешев сподели плановете за включване на гражданите и заинтересованите страни в процеса на формиране на програмата и вземането на решения за община Смолян. Той подчерта значимостта на прозрачността, участието и устойчивостта в работата на партията и ангажимента им да вземат предвид мненията и нуждите на обществото.

Каква е стратегията на политическата партия "Продължаваме Промяната" за предстоящите местни избори?

Сигурни сме в потенциала на община Смолян и сме готови да предприемем решителни стъпки в развитието на този потенциал. Всички обичаме родното си място и искаме то да стане по-добро място за нас и за нашите деца. Стратегията на "Продължаваме Промяната" за предстоящите местни избори се базира на три основни принципа: прозрачност, участие и устойчивост. Нашата цел е да предложим нов и иновативен начин за управление, който е насочен към нуждите на гражданите и към постигането на устойчиво развитие в общината.

Какви са основните цели и идеи, които партията иска да представи на избирателите?

Основните цели и идеи, които партията иска да представи на избирателите, включват: подобряване на инфраструктурата и услугите в общината, насърчаване на икономическия растеж и предоставяне на подкрепа на местните предприемачи, развитие на образованието и културата, защита на околната среда и насърчаване на устойчивите практики. Разбира се, това е една малка част от всичко, което може да бъде направено, но вярваме, че стъпка по стъпка всяко едно населено място в общината ще достигне пълния си потенциал.

Каква е програмата на политическата партия "Продължаваме Промяната" за община Смолян?

В момента „Продължаваме Промяната“ активно формира няколко работни групи, които включват изключителни специалисти инженери, икономисти и юристи, както и много други. Работните групи съставляват екип от хора, които имат дълбоки познания за динамиките в община Смолян и са наясно с предизвикателствата, пред които тя се изправя. Тази широка експертна група събира разнообразни знания и опит, които са от съществено значение за изграждането на качествени програми и проекти. Целта на работните групи е да създадат конкретни и реалистични инициативи, които да отговарят на нуждите на общината и да допринесат за нейното развитие.

Как планирате да включите гражданите и заинтересованите страни в процеса на формиране на програмата и вземането на решения за община Смолян?

От „Продължаваме Промяната“ отдаваме голямо значение на включването на специалисти и граждани в процеса на формиране на визията за община Смолян. Само чрез сътрудничество и консултации можем да създадем решения, които отразяват нуждите и приоритетите на обществото. Желаем да чуем мненията, предложенията и желанията на гражданите и да ги включим в нашите решения. Всеки един родопчанин е добре дошъл да сподели какви са неговите виждания, къде намира проблем и какво според него би било решението.

Вирни се горе