На последното си заседание Общински съвет – Смолян прие изпълнението на бюджета и общинския дълг към края на 2022 г.

 На последното си заседание Общински съвет – Смолян прие изпълнението на бюджета и общинския дълг към края на 2022 г.

Общински съвет – Смолян прие окончателния план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година на Община Смолян, предаде "Фокус“. Решението бе прието с 18 гласа "за“, 5 "против“, без "въздържали се“.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси и икономическо развитие, Стоян Иванов заяви, че бюджетът отговаря на всички изисквания и е осигурил средства за всички сфери на обществения живот, които са под юрисдикцията на община Смолян. "Най-важното нещо е, че бюджетът е правен при условия на невдигане на данъци и такси през 2022 г. Дългът, от 2011 г., откакто Мелемов е поел управлението, постоянно намалява и е стигнал до 4,4 млн. лв. главница по инвестиционния заем и 1,4 млн. лв. безлихвен заем. Заем по ФЛАГ няма и това не е добра индикация, защото с тези заеми се инвестира в европейски проекти“, посочи Иванов. Той уточни, че по член 130, шестте критерия се изпълняват и са много под нормативите, които изисква закона. "Без поети ангажименти за разходи, който е 52 %, а критерия е под 50 %. Най-вероятно обаче още тази есен, когато приемаме и разглеждаме следващия бюджет този критерий ще бъде изпълнен. Всички останали критерии – задължения за разходи, ангажименти за разходи, просрочени задължения, бюджетно салдо се изпълняват. Отдавна сме забравили ситуацията, в която бяхме преди години на режим на финансово оздравяване“, коментира още Иванов.

Общинският съветник Виолета Бояджиева обърна внимание на местните приходи. Тя поясни, че приходите от данъци имат близо 88 % изпълнение, приходите от такси имат изпълнение 77 %, приходи от глоби – 50 % изпълнение, приходите от наеми 87 % изпълнение, приходите от продажба на сгради 17 % изпълнение. "На база на местните приходи ние очакваме развитие, нормална инфраструктура и чистота в града. Това няма как да се случи при тези приходи. За следващата година са заложени по-ниски числа от тези в 2022 г.“, посочи Бояджиева.

Общинският съветник Филип Топов поиска да узнае защо разходната част на бюджет 2022 г. е 60 438 126 лв. и спрямо 2021 г. тя е повече с 4 450 000 лв. и за какво са изразходвани тези средства.

Зам.-кметът инж. Мариана Цекова, която е упълномощена от кмета Мелемов да го представлява заяви, че стандартите на държавно делегираните дейности се увеличават всяка година.

Вирни се горе