На 8-и септември Православната Църква чества Рождество на Пресвета Богородица

На 8-и септември Православната Църква чества Рождество на Пресвета Богородица

На 8-и септември Църквата възпява Владичицата на света – Пресвета Богородица, отбелязвайки деня на святото й Рождество.Нерадостен бил животът на нейните родители Йоаким и Анна. Те страдали от бездетство, заради което били охулвани, осъждани, търпели обиди и оскърбления.Но двамата не се предали на отчаяние и униние, не предали и Бога, а търпеливо и с пълна вяра понесли всичко. Така светите богоотци се подготвили в утробата на св. Анна да се вмести тази, която ще се покаже благоприятна да роди Бога.

Много трогателно е разказана случката в домашната градина, когато Анна видяла сред клоните на едно лаврово дърво гнездо с малки птиченца.Гледката на това щастливо гнездо я хвърлила в още по-голяма скръб.В този миг тя се обърнала към Господ Бог със силна молитва да я дари с рожба, така както цялата природа го прославя със свои плодове:”Всички се радват на свои деца. Само аз съм бездетна като безводна пустиня...”

И чудото се случило – ангел Господен застанал пред нея и й казал, че молитвата й е чута, воплите й преминали облаците, а сълзите й капнали пред Господа.Божият пратеник я зарадвал с думите, че ще роди благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят.И добавил, че ще я нарече Мария. Анна веднага дала обещание, че ако роди дете, ще го даде в служба на Бога.

Материала подготви: Сийка КЕТЕВА

Вирни се горе