НА 5 ДЕКЕМВРИ, ПРЕВАНТИВНИЯТ ЦЕНТЪР ОРГАНИЗИРА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

НА 5 ДЕКЕМВРИ, ПРЕВАНТИВНИЯТ ЦЕНТЪР ОРГАНИЗИРА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

По повод 5 декември, Международен ден на доброволеца, Превантивно информационният център по наркотични вещества отправя покана към учениците от училищата да ни посетят. Ще бъде организиран Ден на отворените врати, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Продължаваме да набираме доброволци към центъра, млади хора, които се отличават със своята активност, креативност и готовност да подпомагат дейностите ни по превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, допълни още Славчева. Участието е доброволно. Основната цел на доброволците е превенцията на рисковото поведение и промотиране на здравословен начин на живот сред техните връстници. Те се включват в различни инициативи на местно и национално ниво, международни и национални младежки обмени, обучения за екипност, комуникативни умения и др. Подпомагат реализацията на инициативи, организирани от Превантивния център. Включват се в проекти и кампании, които самите те са предложили. Участват в срещи на доброволците от различни градове, по време на които се създават неповторими спомени и безценни приятелства.

Вирни се горе