На 3 800 000 лева възлизат нуждите за капиталови разходи за 2010г. на РДГ-Смолян

На 3 800 000 лева възлизат нуждите за капиталови разходи за 2010г. на РДГ-Смолян

На 3 800 000 лева възлизат нуждите за капиталови разходи за 2010г.на РДГ-Смолян,сочат данните от отчета на дирекцията, направен по повод Седмицата на гората.

През 2009 година на РДГ – Смолян, държавните горски стопанства и държавното ловно стопанство „Извора” – гр. Девин бяха необходими средства за инвестиции – за проектиране, за строителство на нови горски пътища, за ремонт на съществуващи горски пътища и обслужващи сгради в размер на 3 793 250.00 лв. без ДДС. С одобряване на разчетите за 2009г. за РДГ – гр. Смолян бяха отпуснати средства в размер на 160 000 лева. През 2009 г. със средства за капиталови разходи бяха изградени последните 300 м. от нов горски път „Свинарово – Лесът”. Пътя беше завършен напълно, като бе изградено трасе с дължина 1000 м. Изградено бе трасе от 100 метра на нов горски път „хижа Ловна – хижа Кози рог” на територията на ДЛС Извора – гр. Девин. Продължи строителството на Административната сграда на ДГС – с. Михалково, която бе завършена в груб строеж с поставена изолация и мазилка.

Нуждите ни за капиталови разходи през 2010 г., възлизат на около 3 800 000 лева, но средствата, които са одобрени за тази година са в размер на 103 300 лева. С тези средства е предвидено да започне строителство на един нов път с обща дължина 2 900 метра на територията на ДГС – гр. Златоград.

С всяка изминала година нуждите за проектиране, ремонт и строителство на пътища, сгради и съоръжения се увеличават, но за съжаление финансирането е все по – малко. Считаме, че изграждането на стратегия за решаването на този проблем е от първостепенна важност за развитието на отрасъла.

Вирни се горе