На 21 март в Смолян е общественото обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции в област Смолян

На 21 март в Смолян е общественото обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции в област Смолян

На 21 март от 10 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции: „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян“. Срещата се организира от Областния информационен център във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Концепцията обхваща Южен централен регион на територията на област Смолян, общините Смолян, Девин и Рудозем.

Агенция „Пътна инфраструктура“ участва в концепцията с два проекта - рехабилитацията на близо 22 км от третокласния път III-868 Рудозем - Смолян и с изпълнението на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на свлачища и срутища на третокласни пътища на територията на общините Смолян, Девин и Рудозем. От геодинамични процеси са компрометирани два участъци от път III-197 Борино – Тешел – Девин, път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка – Девин, път III-864 (Чепеларе - Соколовци) - Пампорово – Стойките, път III-866 Смолян – Стойките - Широка Лъка – Девин и път III-8683 (Рудозем-Смолян) – Чокманово - Смилян - Кошница - Могилица - Арда - Горна Арда.

Общата индикативна стойност на концепцията е 34 552 094 лв. с ДДС. За изпълнението на основния ремонт на близо 22 км от третокласния път III-868 Рудозем – Смолян ще се кандидатства за осигуряването на 30 321 883 лв. с ДДС от Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, а за укрепителни дейности на свлачища и срутища на третокласни пътища ще се търси финансиране от 4 230 211 лв. с ДДС от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“.

С изпълнението на дейностите ще се подобри и модернизира републиканската пътна мрежа в област Смолян. Предложените мерки за инвестиция ще доведат до повишаване на безопасността и комфортът за пътуващите, ще се повиши мобилността на населението, ще се насърчи създаването на нови работни места, ще се подобри състоянието на околната среда, чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност. По-добрата инфраструктура ще даде възможност за по-голям избор на гражданите до здравни и образователни услуги. Ще се стимулира и развитието на туризма.

Публичните консултации на концепцията за „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян“ се осъществяват и чрез онлайн анкети на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdkCQIWa8Hehx7DXFwRWXOms1Y1YeOMdH3vaJ1QaiQu4Ib2Q/viewform

Вирни се горе